Sidan är senast reviderad: 2017-11-08.

Kalendern uppdaterad med vägbeskrivning till årsmötet

 

ÅRSMÖTE 26/11 kl.15 på Örebro Hundsällskap BK

Inför nästa årsmöte i vårt LA vill vi från LA-styrelsen göra en förfrågan om det finns någon/några som kan tänka sig att ingå i styrelsen eller på annat sätt vara aktiv i LA:t. Det är ingen särskilt betungande uppgift, men i dagsläget är vi för få. Vi har ett fåtal möten per år utöver de aktiviteter vi anordnar. Har du idéer om collieträffar eller annat, tveka inte att höra av dig till någon av oss.

 

Förslag till dagordning finns på aktueltt datum i kalendern

 

Välkommen till Södra Svealand LA av

Svenska Collieklubben

Vårt plusgironummer är 8186-9
Projekt Mentalt Sund Collie
Mer information om projektet finns här!

 

Är du collieägare, men ännu inte medlem i Svenska Collieklubben? Titta hit!